Bilder från alla rum på Lôkes

Åren 2015 till 2019 har vi restaurerat Lôkes Hälsingegård. Så varsamt som möjligt har vi försökt använda traditionella material, färger, kulörer, tapeter, byggstil mm som stämmer överens med huset som byggdes på 1840-talet. Vänligen följ med på en lite bildresa rum för rum, från nedervåningens Lôkes 1, Bengan Janssons boning och vidare in till Lôkes 2, Familjen Lindströms boning och därpå en våning upp till Lôkes 3, Herrskapet Sveds boning. Samtliga döpta efter tidigare ägare som har betytt mycket för husets och gårdens utveckling till vad det är idag.